Impressum

O nás

Informácie o prevádzkovateľovi webovej stránky podľa TMG (Telemediengesetz) 5.§:

H.T. Trade Service GmbH & Co. KG Eversburger Str. 32
49090 Osnabrück
Nemecko

Firmu zastupuje:

H.T. Trade GmbH (Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück, Spolková republika Nemecko, zapísaná v obchodnom registri Osnabrückého súdu, pod číslom HRB 210755)
zastúpená konateľom Hermannom Tibenom

Kontakt:

Telefón: 0049-541-201 936 20
E-Mail: [email protected]

Zapísaná:

V obchodnom registri súdu. Príslušný súd: Amtsgerichtes Osnabrück. Registračné číslo: HRA202845

Daňové číslo IC DPH: SK4120181780

Platforma Riešenia sporov online (RSO) predstavuje jednotný bod, kde spotrebitelia a obchodníci z EÚ môžu urovnávať spory pri nákupoch cez internet, viac na: https://ec.europa.eu/odr.
Naša firma neakceptuje takýto spôsob riešenia prípadných sporov.

E-mailovú adresu nájdete medzi kontaktmi.

Naša firma je od 27.11.2015. členom iniciatívy "FairCommerce".
Ďaľšie informácie nájdete na stránke www.fair-commerce.de .

Zodpovednosť za správnosť obsahu

Ako poskytovateľ služieb sme zodpovedný za vlastný obsah tejto stránky podľa TMG 7§ 1. ods. . A podľa TMG §§ 8 až 10 sa táto zodpovednosť nevzťahuje na skúmanie informácií z cudzích zdrojov a overovanie ich pravosti.

Podľa všeobecných podmienok sa zaväzujeme nepravdivé informácie odstrániť alebo blokovať. Prípadný obsah porušujúci právne predpisy bude po jeho zistení odstránený.

Zodpovednosť za odkazy

Za odkazy na iné stránky, ktoré sú na našej stránke, nepreberáme žiadnu zodpovednosť, pretože tieto sú vo vlastníctve tretích strán, na ktoré nemáme žiadny vplyv.
Odkazy na iné stránky boli vždy kontrolované, v čase umiestnenia odkazu, z hľadiska porušenia právnych predpisov. Za prípadný nelegálny obsah je zodpovedný prevádzkovateľ tejto stránky. Prevádzkovateľ týchto stránok je povinný, podľa všeobecných pravidiel, kontrolovať a preverovať ich obsah.

Autorské práva

Všetky texty, obrázky a ostatné informácie obsiahnuté na tejto stránke sú chránené autorskými právami a dodržiavajú autorské práva tretích strán. Obsah tejto stránky je zakázané kopírovať, rozširovať a uverejňovať bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa.

Treten Sie der Premiumxl Community bei: