Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane údajov

Pokiaľ nie je uvedené inak, poskytovanie vašich osobných údajov nie je právne, ani zmluvne záväzné a nie je ani podmienkou pre uzatvorenie zmluvy. Nie ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje. Neposkytovanie informácií nebude mať žiadne dôsledky. Platí to len vtedy, ak postupy spracovania uvedené nižšie neuvádzajú inak.

"Osobné údaje" sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Súbory denníka servera

Naše webové stránky môžete použiť bez odoslania osobných údajov. Pri každom prístupe k našim webovým stránkam sa používateľské údaje prenášajú prostredníctvom vášho internetového prehliadača a ukladajú sa do protokolových súborov (súbory denníka servera). Uložené údaje zahŕňajú napr. názov stránky, ktorá sa navštívili, dátum a čas žiadosti, množstvo prenesených údajov a poskytovateľ, ktorý podal žiadosť. Tieto údaje slúžia výhradne na zabezpečenie hladkého fungovania našich webových stránok a na zlepšenie našej ponuky. Tieto údaje nie je možné priradiť konkrétnej osobe.

Zber a spracovanie pri použití kontaktného formulára

Keď použijete kontaktný formulár, zbierame iba vaše osobné údaje (meno, e-mailovú adresu, text správy) v rozsahu, ktorý ste sami poskytli. Spracovanie údajov slúži iba na kontakt s vami. Odoslaním správy vyjadrujete súhlas so spracovaním odosielaných dát. Spracovanie sa uskutoční na základe čl. 6 ods. 1 písm. GDPR s vaším súhlasom. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania vykonaného s vaším súhlasom až po odstúpenie od zmluvy. Na spracovanie žiadosti použijeme iba vašu e-mailovú adresu. Nakoniec budú vaše údaje vymazané, pokiaľ nesúhlasíte s ďalším spracovaním a používaním.

Zákaznícky účet

Keď si otvoríte zákaznícky účet, budeme zhromažďovať vaše osobné údaje v uvedenom rozsahu. Spracovanie údajov slúži na urýchlenie nákupu a zjednodušenie spracovania objednávok. Spracovanie sa bude vykonávať na základe čl. 6 ods. 1 písm. GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním nás bez toho, aby sme ovplyvnili zákonnosť spracovania vykonaného s vaším súhlasom až do odstúpenia. Váš zákaznícky účet bude potom vymazaný. 

Zber, spracovanie a používanie osobných údajov v objednávkach

Pri odoslaní objednávky zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje len vtedy, keď je to potrebné pre splnenie a vybavenie vašich požiadaviek. Poskytovanie údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy. Neposkytnutie týchto informácií zabráni uzatvoreniu akejkoľvek zmluvy. Spracovanie sa uskutoční na základe čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR a vyžaduje sa na splnenie uzatvorenej zmluvy. Vaše údaje nebudeme odosielať tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu. Toto vylučuje iba našich servisných partnerov, ktorých potrebujeme na vybavenie zmluvného vzťahu alebo poskytovateľov služieb, ktoré používame na spracovanie objednávky. Spolu s príjemcami uvedenými v klauzulách tohto vyhlásenia o ochrane údajov môžu byť príjemcami v nasledujúcich kategóriách: poskytovatelia platieb, poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb prepravy tovaru, poskytovatelia služieb na spracovanie objednávok, hostitelia webových stránok, poskytovatelia informačných služieb a predajcovia dropshippingu. V každom prípade budeme prísne dodržiavať zákonné požiadavky. Rozsah prenosu údajov je obmedzený na minimum.

Použitie e-mailovej adresy na zasielanie reklamných správ

Vašu e-mailovú adresu používame, mimo zmluvného spracovania, výlučne na vlastné marketingové účely, ak ste s tým výslovne súhlasili. Spracovanie sa bude vykonávať na základe čl. 6 ods. 1 písm. GDPR s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez ovplyvnenia zákonnosti spracovania vykonaného s vaším súhlasom až do odstúpenia od zmluvy. Odber reklamných správ môžete kedykoľvek zrušiť pomocou príslušného odkazu v reklamnej správe alebo tak, že nás kontaktujete. Vaša e-mailová adresa potom bude odstránená zo zoznamu e-mailových adries pre zasielanie reklamných správ.

 Vaše údaje budú v priebehu spracovania objednávok poskytnuté poskytovateľovi služieb za účelom e-mailového marketingu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím stranám.

 Vaše údaje môžu byť prevedené do tretej krajiny, na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie.

Použitie externého systému riadenia obchodu

V rámci spracovania objednávok používame systém riadenia obchodu za účelom  spracovania objednávok. Za týmto účelom budú Vami odoslané osobné údaje zhromaždené v priebehu objednávky a zaslané
ViA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, Nemecko E
DV Beratung, Willi Hausner, Hermannstädter Str. 20, 90765 Fürth

Používanie služby PayPal

Všetky transakcie služby PayPal sú zahrnuté v prehlásení o ochrane osobných údajov služby PayPal. Môžete ju nájsť na stránke https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=en_SK

Cookies
Naše webové stránky používajú súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v internetovom prehliadači používateľa alebo prostredníctvom internetového prehliadača používateľa v počítačovom systéme. Keď používateľ vyvolá webovú stránku, súbor cookie môže byť uložený v operačnom systéme používateľa. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jasne identifikovať prehliadač pri opätovnom vyvolaní stránky. Cookies používame na to, aby sme našu ponuku urobili jednoduchšou, efektívnejšou a bezpečnejšou. Súbory cookie tiež umožňujú našim systémom rozpoznať váš prehliadač a ponúknuť vám naše služby. Niektoré funkcie našich webových stránok nie je možné využívať bez použitia cookies. Tieto služby si vyžadujú, aby došlo k identifikácii prehliadača po opätovnom načítaní stránky.

Naša webová stránka tiež používa cookies, ktoré nám umožňujú analyzovať správanie návštevníkov na našej webovej stránke.

Používame aj súbory cookie na adresné sledovanie návštevníkov iných webových stránok s cieleným marketingom týkajúcim sa ich záujmov.

Spracovanie prebieha na základe § 15 ods. 3 TMG (zákon o telemédiách), ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu o vyššie uvedené účely.

Takto zhromaždené údaje sú anonymizované pomocou technických opatrení. Preto nie je možné pripojiť údaje k vašej osobe. Údaje nebudú uložené spolu s inými osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú. Máte právo vetovať toto spracovanie vašich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR kontaktovaním nás z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie. Cookies budú uložené vo vašom počítači. Preto máte plnú kontrolu nad používaním cookies. Výberom príslušných technických nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie a prenosu údajov, ktoré obsahujú. Cookies, ktoré už boli uložené môžete kedykoľvek vymazať. Chceli by sme však zdôrazniť, že to môže brániť plnému využitiu všetkých funkcií našej webovej stránky.

Pomocou nižšie uvedených odkazov môžete zistiť, ako spravovať súbory cookie (alebo ich okrem iného deaktivovať) v týchto prehliadačoch:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk-sk/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Použitie služby Google Analytics

Naša webová stránka využíva webovú analýzu Google Analytics spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Spracovanie údajov slúži na analýzu webovej stránky a jej návštevníkov. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivitách na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webových stránok týkajúcich sa používania webových stránok a internetu. Adresa IP oznámená vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics nie je spojená s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analyzovať používanie webových stránok. Informácie generované súborom cookie týkajúce sa vášho používania týchto webových stránok sú zvyčajne prenesené na server Google v USA a uložené tam. Na tejto webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP. Spoločnosť Google skráti IP adresu ešte pred prenosom v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných signatárov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa plná adresa IP prevedie na server Google v USA a skráti sa tam. Vaše údaje môžu byť odoslané do USA. Na prenos údajov do USA sa vzťahuje rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie. Spracovanie sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu o potrebu orientovaného a cieleného návrhu webových stránok. Máte právo vetovať toto spracovanie vašich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR kontaktovaním nás z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie. Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť výberom príslušných technických nastavení v internetovom prehliadači. Chceli by sme však zdôrazniť, že to môže zabrániť tomu, aby ste plne využili všetky funkcie našej webovej stránky. Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov (vrátane vašej adresy IP) generovaných súbormi cookie a súvisiacich s používaním webových stránok spoločnosťou Google, ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou prídavného modulu prehliadača dostupného na webovej lokalite nasledujúcim odkazom [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk]. Môžete nastaviť cookie odhlásenia, aby ste zabránili zhromažďovaniu pomocou služby Google Analytics vo všetkých zariadeniach. Odhlásenie súborov cookie zabráni budúcemu zbieraniu údajov pri návšteve týchto webových stránok. Vo všetkých systémoch a zariadeniach, ktoré ich používajú, je potrebné ich zakázať. A kliknutím na vyšie uvedený odkaz nastavíte odhlásenia cookie:  Disable Google Analytics.

Podrobnejšie informácie o zmluvných podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/ a na stránke https://policies.google.com/?hl=sk.

Použitie sledovania konverzií Google Adwords

Naša webová lokalita využíva online marketingový program "Google AdWords" vrátane sledovania konverzií. Sledovanie konverzií Google je služba prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Ak kliknete na reklamy umiestnené spoločnosťou Google, súbor cookie sa umiestni do vášho počítača na sledovanie konverzií. Tieto cookies majú obmedzenú platnosť, neobsahujú žiadne osobné údaje a preto nemôžu byť použité na osobnú identifikáciu. Ak navštívite niektoré stránky na našej webovej lokalite a súboru cookie ešte neskončila platnosť, my a spoločnosť Google môžeme vedieť, že ste klikli na inzerát a boli presmerovaný na stránku. Každý zákazník Google AdWords dostane samostatný súbor cookie. Preto nie je možné sledovať súbory cookie týkajúce sa webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie zhromaždené pomocou konverzného súboru cookie slúžia na vytvorenie štatistiky konverzií. To nám umožňuje zistiť celkový počet používateľov, ktorí klikli na naše reklamy a boli presmerovaní na stránku vybavenou systémom sledovania konverzií. Neprijímajú však žiadne informácie, ktoré by mohli slúžiť na osobnú identifikáciu používateľov. Spracovanie sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu o cielený marketing a analýzu efektívnosti tohto marketingu.

Máte právo vetovať toto spracovanie vašich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR kontaktovaním nás z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie. Ukladanie cookies môžete zabrániť výberom príslušných technických nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Chceli by sme však zdôrazniť, že to môže brániť plnému využitiu všetkých funkcií tejto webovej stránky. Potom nebudete zaradení do štatistiky sledovania konverzií. Môžete tiež deaktivovať prispôsobenú reklamu v nastaveniach inzercie spoločnosti Google. Úvod k tejto téme nájdete na https://support.google.com/ads/answer/2662922 . Vypnutie používania súborov cookie tretími stranami môžete tiež uskutočniť pomocou stránky iniciatívy Network Advertising Initiative na adrese https: // www. networkadvertising.org/choices/ a podľa tu uvedených pokynov na zrušenie.

Viac informácií a vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Používanie služby YouTube

Naše webové stránky využívajú funkciu služby YouTube LLC pre vkladanie videí YouTube. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, "YouTube").

YouTube je pridružená spoločnosť spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google") .Táto funkcia zobrazuje videá YouTube v iFrame na webových stránkach. Voľba "rozšírený režim ochrany osobných údajov" je tu povolená. Zabraňuje tomu, aby služba YouTube uchovávala informácie o návštevníkoch webových stránok. Len vtedy, keď pozeráte video, ktoré sa prenáša a ukladá do služby YouTube. Ďalšie informácie o údajoch zhromaždených a používaných službou YouTube a Google, vaše práva a súkromie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube (https://www.youtube com / t / súkromie).

Doba uchovávania

Po dokončení zmluvného spracovania sa údaje spočiatku uchovávajú počas trvania záručnej lehoty, potom v súlade s lehotami uchovávania predpísanými zákonom, najmä daňovými a obchodnými zákonmi, a po uplynutí lehoty budú vymazané, pokiaľ ste nesúhlasili s ich ďalším spracovaním a použitím.

 Práva postihnutej osoby

Ak sú splnené zákonné požiadavky, máte podľa čl. 15 až 20 GDPR: Právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov. Máte tiež právo na námietku proti spracovaniu na základe umenia. 6 (1) GDPR a na spracovanie na účely priameho marketingu podľa čl. 21 (1) GDPR.


Kontaktujte nás kedykoľvek. Naše kontaktné údaje nájdete v spodnej časti našej stránky.

Môžete kontaktovať našich poverených pracovníkov pre ochranu údajov priamo na adrese: [email protected]

Máte právo podať sťažnosť regulačnému orgánu podľa čl. 77 GDPR, ak sa domnievate, že vaše údaje nie sú spracovávané zákonným spôsobom.

Posledná aktualizácia: 25.04.2018

Novinky a akčné ponuky, získajte 5,00 € zľavu!
Zaregistrujte sa k odberu vždy aktuálnych informácii o všetkých nových produktoch a akciách v eshope premiumxl.sk