Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nasledujúce povinnosti v súvislosti s používaním našich produktov obsahujúcich batérie a akumulátory:
Vy ako konečný spotrebiteľ máte právo vrátiť použité batérie a akumulátory. Použité batérie a akumulátory môžete bezplatne zaslať späť do nášho skladu (H.T.Trade Service GmbH & Co. KG, Eversburger str. 32, 49090 Osnabrück, Nemecká spolková republika).
Označenia na batériách majú nasledujúci význam:
Piktogram prečiarknutej zbernej nádoby upozorňuje nato, že by sa nemali zneškodňovať spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom, ale zbierať separovane do nato určených nádob.
Označenie Pb = obsah olova vyšší ako 0,004 %
Označenie Cd = obsah kadmia vyšší 0,002 %
Označenie Hg = obsah ortuti vyšší 0,005 %

Prosíme Vás, aby ste dbajte na tieto pokyny.
Ďakujeme.

Novinky a akčné ponuky, získajte 5,00 € zľavu!
Zaregistrujte sa k odberu vždy aktuálnych informácii o všetkých nových produktoch a akciách v eshope premiumxl.sk